Välkommen till oss!

Du kan börja hos oss om du är nyanländ och inskriven i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller om du är långvarigt arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen.

Som deltagare kan du välja att gå i vår designverkstad eller i vår matverkstad.

Du kan vara inskriven hos oss på hel- eller deltid. Om du till exempel läser SFI på förmiddagen så går du hos oss på eftermiddagen. Våra arbetstider är:

  • 9-16 för heltid (100 %)
  • 9-12 eller 13-16 för deltid (50 %)

Om du behöver en lägre sysselsättningsgrad bestämmer vi tiderna tillsammans med din handläggare.

Din första dag hos oss gör vi en kompetenskartläggning tillsammans med en tolk. Då pratar vi om dina tidigare erfarenheter och vad du vill lära dig hos oss. Vi berättar också mer om oss och kan ge svar på dina frågor. Om du inte vet vilken verkstad du trivs bäst i, kan du prova på både mat och design.

Det är vanligt att bli hänvisad till oss under sex månader. Efter det kan du få förlängd tid hos oss eller ha som mål att gå vidare till studier, praktik eller arbete. Ett långsiktigt mål med projektet är också att starta ett arbetsintegrerade socialt företag, för deltagare som vill fortsätta utvecklas med våra tjänster, produkter och idéer.

Så här gör du för att börja hos oss

Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen, Lunds Kommun. Du kan också höra av dig till oss, så hjälper vi dig!