För frågor om projektet INitiativet Lund, kontakta:
Junaidah Minnhagen, p
rojektledare
junaidah.minnhagen(at)coompanion.se
070-263 09 47