För frågor om projektet INitiativet Lund, kontakta:
Junaidah Minnhagen, p
rojektledare
junaidah.minnhagen(at)coompanion.se
070-263 09 47


För frågor om projektets fortsättning genom det arbetsintegrerande företaget Yalla Lund, kontakta:
Charlotte Ziethen, v
erksamhetsledare 
charlotte.ziethe(at)coompanion.se
073 – 70 80 705
www.yallalund.se