Matverkstaden blir nu Yalla Lund

Vi har haft vår matverkstad i köket på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Glimmervägen 6.

Under projektets gång har vi lärt oss mycket och driver nu Yalla Lund. Besök gärna vår hemsida yallalund.se för att kontakta oss och beställa mat.