Ett arbetsintegrerande socialt projekt
“INitiativet Lund – Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande”, eller det kortare “INitiativet Lund” är ett EU-finansierat projekt som ägs och drivs av Coompanion Skåne i samverkan med, samt med medfinansiering från ABF MittSkåne, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), Arbetsförmedlingen, Lunds Kommun och FINSAM.

Design och kokkonst
INitiativet Lund tar emot deltagare med utrikesbakgrund för arbetslivsintroduktion inom två verksamhetsgrenar: design (textil, läder och annan design) och café/catering. Vi aktiverar våra deltagare och kallar dem för projektmedarbetare.

Socialt mervärde och samhällsnytta
Projektets insatser bygger på principen “att lära genom att göra”, där styrkan ligger i det sociala värdet och den samhällsnytta som skapas.

Kreativitet, självförtroende, ansvar och tillit
Projektets aktiviteter lockar fram projektmedarbetarnas egen kreativitet, stärker deras självförtroende, uppmuntrar till att ta ansvar för sina handlingar och ökar tilliten till projektet och dess ledning. I största möjliga utsträckning tar vi tillvara befintliga kunskaper och erfarenheter från respektive hemland, med tillägg för specifika individuella intressen, och anpassar verksamheternas inriktning därefter.

Våra mål
Huvudmålet är att med riktade utvecklingsinsatser alstra arbetstillfällen, eller åtminstone underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden, samt skapa ekonomisk självständighet och arbetsgemenskap för utlandsfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vidare ska projektmedarbetarna i sina förekommande anställningar i ett planerat socialt företag i största möjliga utsträckning besluta om sådant som rör dem själva (s.k. egenmakt).